INTERIOR

การออกแบบห้องพัก 4 รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ในทุกรูปแบบ เริ่มต้นตั้งแต่ หนึ่งห้องนอน ขนาด 37 ตารางเมตร ไปจนถึง 2 ห้องนอนขนาด 66 ตารางเมตร ทุกห้องมีระเบียงกว้าง เพื่อความโล่งโปร่งสบายและมีพื้นที่ใช้สอบกว้างขวาง รวมถึงมีการออกแบบภายในได้อย่างประณีต เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ