News & Event

โครงการเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ บนทำเลที่เพียบพร้อมด้วยแหล่งคมนาคมระดับนานาชาติรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก ทำให้ Rayal Lee The Terminal
Phuket เป็นโครงการที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการทำธุรกิจ และการอยู่อาศัยที่ลงตัว

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผุ้ว่าราชการจังหวัดภุเก็ต

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผุ้ว่าราชการจังหวัดภุเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่นาย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่นาย ธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นาย ธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่ตัวแทน คุณ ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ตัวแทน คุณ ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่คุณวัฒนา ที่ดินถลาง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 59 ที่ผ่านมา โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่คุณวัฒนา ที่ดินถลาง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่นายก อบต.สาคู

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 59 โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่นายก อบต.สาคู เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่นายอำเภอถลาง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 59 โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่นายอำเภอถลาง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
แก่ปลัด อบต.สาคู

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 59 โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ปลัด อบต.สาคู เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560

ร่วมแสดงความยินดี
นายอำเภอถลางคนใหม่


เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา โครงการRoyal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำเภอถลางคนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความยินดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่


เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

Royal Lee The Terminal Phuket
ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ หาดในทอน

โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ที่หาดในทอน ซึ่งห่างจากโครงการเพียง 10 นาที

ทำบุญเปิดตัวโครงการ
Royal Lee The Terminal Phuket

ได้ฤกษ์ทำบุญปล่อยปลา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมาโดยประธานโครงการ Royal Lee The Terminal Phuket ได้ปล่อยพันธ์ปลาจำนวน 20,000 ตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทำบุญเปิดตัวโครงการ
Royal Lee The Terminal Phuket

ได้ฤกษ์ทำบุญเปิดตัวโครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เฟส1 คอนโดมิเนียม 8 ชั้น สไตล์ Luxury ก่อนถึงสนามบินภูเก็ตโดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง