สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการรอยัลลี เดอะเทอร์มินอล ภูเก็ต เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการจิตอาสา "รักวิ่ง รักษ์โลก" (Run For the Earth) ณ หาดในยาง บริเวณหน้าโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท ตำบลสาคู อำเภอสาคู จังหวัดภูเก็ต ในการนี้มีพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว