กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด ประจำเดือนมกราคม 2562

กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้านวันเกิดแก่พนักงานประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน