ร่วมกันรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่าน พนักงานโครงการ Royal Lee The Terminal Phuket ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหาร และ นายก อบต.สาคู เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560