คณะผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ผุ้ว่าราชการจังหวัดภุเก็ต และหน่วยงานภาคส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561