ต้อนรับกลุ่มลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ

โครงการ Royal Lee The Terminal Phuket ขอขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรา